Konec CryptoWorks?
NET arena

Definitivní konec CryptoWorks?

Jak to vlastně funguje

Debata o ukončení podpory kódovacího systému CryptoWorks a přechodu k novému modernějšímu řešení probíhá již několik let. A co je to vlastně CryptoWorks a k čemu slouží? Jedná se o systém, který kóduje signál satelitního vysílání tak, aby ho mohli přijímat pouze uživatelé, kteří mají příslušná práva. V letech minulých a pravděpodobně i v současnosti se jedná o nejpopulárnější systém kódování v České Republice.

V praxi to funguje tak, že kanál je kódován určitým 16 bitovým klíčem a tento kód je vysílán společně s videem a zvukem. Váš satelitní přijímač musí být vybaven právě systémem CryptoWorks, aby mohl tento kód dekódovat, nebo případně stačí zakoupit CA modul (pokud váš přijímač – kupříkladu televize disponuje Cl slotem). Jednoduše řečeno musíte mít zařízení, do kterého vložíte kartu (dekódovací modul), která je nutná k dekódování kanálu. Při využití satelitního přijímače není nutné zakoupit CA modul a pouze stačí vložit kartu. Pokud má satelitní přijímač zároveň CA modul, tak budete připraveni na změnu kódovacího systému a nebudete nuceni kupovat nový satelitní přijímač.

Pokud budeme chtít hlouběji proniknout do principu kódování, tak v podstatě vychází z tohoto schématu: 16 bytový kód z řídícího ECM paketu je posláno na kartu, která vytvoří nový 16 bytový kód, který slouží k odkódování CSA (CSA – šifrovací algoritmus, který se mění v řádech vteřin). Šifrovací algoritmus je stejný pro CryptoWorks i novější řešení, které tento systém nahrazují. Pro rozkódování CSA je nutné kontrolní slovo (CW – control word) o délce 64 bitů. Klíče jsou v podstatě data, nutná k vypočítání CW.

U všech řešení, která slouží ke kódování, se musí jejich tvůrci vypořádat s pokusy o jejich prolomení. To způsobuje nutnost častých aktualizací a neustálého vývoje, aby se systém nestal zastaralým. To je problémem i systému CryptoWorks, který si v praxi vysloužil pověst systému stabilního a relativně bezpečného. Nutnost neustálého vývoje se stala osudným právě i CryptoWorks, který je postupně nahrazován novým systémem Irdeto Pi-sys. Tento nový systém přichází s vyšším zabezpečením, které kombinuje veřejný a privátní klíč. Tyto dva klíče je nutné spárovat. Veřejný klíč je komunikován mezi kartou a poskytovatelem a privátní klíč je stále uložen v paměti karty.

Přechod mezi CryptoWorks a Irdeto PI-sys

Společnost Irdeto ukončila prodej sytému CryptoWorks již v roce 2007 v rámci dlouhodobé strategie, která směřovala k nahrazení tohoto řešení novým a bezpečnějším systémem. Provoz a vývoj dvou na sobě nezávislých řešení je příliš nákladný. Konec CryptoWorks je dlouhodobým procesem, který nebylo možné provést ze dne na den. Z toho důvodu došlo v roce 2008 k ukončení upgradů systému a následující rok bylo ukončeno vydávání licencí pro systém CryptoWorks.

Zlomovým se stal však až rok 2011, kdy přestávají být prodávány karty CryptoWorks a ukončena je i možnost jejich updatů. Na tuto situaci zareagovali negativně klienti společnosti Skylink a sesterské CS Link, které tento systém využívají. Od tohoto roku Skylink zařazuje nové programy pouze na nové karty, které již využívají modernější systém Irdeto PI-sys. Jedná se o karty Irdeto a Irdeto ICE. Výměna starých karet za nové je zpoplatněna a to se stalo rozbuškou k diskuzi o nutnosti ukončení využívání CryptoWorks. Prodej karet od 1. ledna 2011 musel být ukončen také z důvodu nejistého zajištění dvouleté záruční lhůty, tedy funkčnosti starých karet.

Důležitým datem je 31. prosinec 2012. K tomuto datu by měla být ukončena technická podpora a údržba systému. To ovšem neznamená, že v roce 2013 již nebude CryptoWorks vůbec aktivní. Společnost Irdeto garantovala funkčnost systému minimálně na další tři roky. Proč byl tedy přechod na nový systém nutný? Vzhledem k tomu, že systém CryptoWorks již nebude podporován společností Irdeto, tak hrozí riziko velkého problému v případě poruchy. Oprava by byla velice problematická nebo dokonce nemožná.

Je při výměně karty nutná další investice?V současnosti se můžeme setkat s několika typy karet a jejich užívání je spojeno s určitými specifiky. Velké množství uživatelů stále vlastní původní karty CryptoWorks. Tyto karty již nikde nezakoupíte a jak jsme si řekli, tak i celý systém již nebude dále podporován. Pokud využíváte takovouto kartu k příjmu neplacených kanálů a nechcete přecházet na nový systém, tak můžete být relativně klidní. Systém by měl podle odhadů ještě několik let fungovat, ale do budoucna bude přechod na novější řešení nevyhnutelný. S postupem času se také stává pravděpodobnou varianta, že se rozbije váš přijímač a nový podporující CryptoWorks již nezakoupíte. Pokud si nejste jisti, jestli máte doma kartu CryptoWorks, tak jejich sériová čísla začínají 0004295…, 0000285..., 03436... a 01976....

Dále se můžete setkat s kartou Irdeto ICE. Tyto karty se musely využít pro vyplnění přechodného období, kdy již byl ukončen prodej karet CryptoWorks, ale na skladech prodejců se stále nacházelo velké množství zařízení, která tento systém podporovala a bylo potřeba je doprodat. ICE karty již běží na novém systému Irdeto Pl-sys, ale je možné je používat i v certifikovaných přijímačích a CA modulech využívajících CryptoWorks a tím prodlužují jejich životnost. Kartu Irdeto ICE poznáte tak, že je pod čipem umístěn text: „ICE 01 / PIN: 0000“.

Nejnovějšími kartami jsou karty Irdeto, které již uživatel může využívat pouze v přijímačích s dekodérem Irdeto. Při výběru nového přijímače důvěřujte výrobkům, které mají oficiální certifikaci – kupříkladu Skylink. Vyvarujete se problémům a budete moci využívat veškeré zakoupené služby. Jsou označovány jako IR karty a pod čipem mají umístěn text: „IRDETO 01 / PIN:0000“.

Pro www.pcarena.cz zpracoval - Adam Pýcha

ztext8

tarif 8

Komunikační technologie budoucnosti