Centrální konektivita
NET arena

Centrální konektivita

Představujeme Vám jako první v České republice naprosto unikátní službu. Toto řešení je jedinečné nejen svojí variabilitou ale zároveň významně šetří náklady na provoz Vašich provozoven. Službu nejvíce ocení ten, kdo potřebuje nepravidelně nebo nárazově disponovat vyšší kapacitou do internetové sítě. Mezi další potencionální zájemce můžeme zařadit organizace u kterých je kladen důraz na efektivní využívání internetových služeb.  Služba je dostupná v rámci celé optické sítě a poslední míle bude řešena vhodnou bezdrátovou technologií. Tím je zaručena vysoká dostupnost této unikátní služby.

Výhody služby:

 • Více než 50% úspora nákladů
 • Nejefektivnější využívání rychlosti do internetu
 • Při změně parametrů služby není nutnost měnit dodavatele ani technologii
 • Mobilita – jednoduchá možnost přemístění služby

 

 

Centrální konektivita - fixní

Jedná se o pevně dané rozdělení rychlosti 30 Mb/s kterou máte k dispozici. Tu můžete celou využít na hlavním pracovišti, anebo ji rozdělit mezi další budovy, ve kterých chcete mít připojení. Toto je bezpochyby nejefektivnější využívání rychlostí do internetu.

 

Příklad úspory nákladů

Předpokládaný stav

Pracoviště A - optický kabel – 10 Mb/s                                            – 5000 Kč měsíčně

Pracoviště B - optický kabel – 10Mb/s                                             – 5000 Kč měsíčně

Pracoviště C - xDSL – 8Mb/s                                                            – 700 Kč měsíčně

Celkový náklad                                                                                 – 10700 Kč měsíčně

 

Navrhovaný stav

Dostupná rychlost – 30 Mb/s - tarif Lite 30

Pracoviště A připojené PC arenou – 10 Mb/s                                 – 4600 Kč

Pracoviště B připojené PC arenou – 10 Mb/s                                 – zdarma

Pracoviště C připojená PC arenou – 10 Mb/s                                 – zdarma

 

Za připojení jedné budovy je účtován jednorázový aktivační poplatek 5000 Kč.

  

Centrální konektivita - kombinovaná

Tato možnost kombinuje předešlé varianty. Spočívá ve statickém přidělení rychlosti jedné, nebo více pracovištím a zbytku ponechá dynamické dělení rychlosti, v závislosti na aktuálním odběru.

Pro efektivnost kombinované centrální konektivity je vyžadováno mít připojených minimálně pět budov.

 

         Příklad

Dostupná rychlost – 30 Mb/s - tarif Lite 30

Pracoviště A               – statické přidělení rychlosti 20 Mb/s

Pracoviště B               – aktuální odběr 3Mb/s

Pracoviště C               – zůstatek pro odběr 7Mb/s

 

Za připojení jedné budovy je účtován jednorázový aktivační poplatek 5000 Kč.

 

Výhody:

 • možnost nastavit statickou nejvyšší rychlost internetu nejdůležitější budově a zbytku nastavit dynamickou (sdílenou) rychlost
 • všechny budovy s jedním paušálem
 • zaručené stálé využití celkové kapacity 30 Mb/s

Nevýhody:

 • nelze kontrolovat rychlost u objektů připojených dynamickou konektivitou

Centrální konektivita - dynamická

Jedná se o dynamické neboli, sdílené rozdělení rychlosti kterou máte k dispozici. Tu můžete celou využít na hlavním pracovišti, nebo ji rozdělit mezi další pracoviště, ve kterých chcete mít připojení.

Rozdíl oproti fixní konektivitě je v tom, že zde není stálé rozdělení rychlostí mezi objekty. To znamená, že se rychlost neustále mění mezi objekty, v závislosti na aktuálním odběru.

 

         Příklad

Dostupná rychlost – 30 Mb/s - tarif Lite 30

Pracoviště A                      – zůstatek pro odběr 21 Mb/s

Pracoviště B                      – aktuální odběr 4 Mb/s

Pracoviště C                      – aktuální odběr 5 Mb/s

 

Za připojení jedné budovy je účtován jednorázový aktivační poplatek 5000 Kč.

 

Výhody: 

 • pokud dvě budovy v danou chvíli nemají žádný odběr dat, 30 Mb/s zůstává té třetí
 • všechny budovy s jedním společným paušálem
 • zaručené stálé využití celkové kapacity 30 Mb/s

 

Nevýhody:

 • nelze řídit rychlost jednotlivých objektů

ztext8

tarif 8

Komunikační technologie budoucnosti