VPN wireless
NET arena

VPN wireless

Jsou speciální pracoviště v organizacích, které disponují důležitými daty nebo vysoce utajovanými informacemi. Přenos těchto informací pomocí bezdrátových technologií je náchylnější na nejrůznější možnosti odposlouchávání a následnému zneužití těchto dat. Mezi nejčastější případy můžeme uvést průmyslové špionáže, sledování určitých osob, sledování konkrétního oddělení v organizaci. Je těžké se těmto útokům bránit, avšak není to zcela nemožné. V případech kdy dochází ke sdílení přenosového kanálu je tento typ útoku ještě četnější. U bezdrátových technologií je možné minimalizovat rizika použitím vhodných aplikací, které dokáží přímo spolupracovat s použitým zařízením. V praxi to znamená součinnost pronajímatele sdíleného komunikačního kanálu s potencionálním uživatelem služby.

ztext8

tarif 8

Komunikační technologie budoucnosti