Nastavení emailu
NET arena

Nastavení emailu

smtp server - smtp.dkm.cz (server odchozí pošty)

Elektronicka pošta dnes představuje nedílnou součást naší komunikace. Emailovou schránku vlastní skoro každý. Pro správu svých emailů se většina lidí přihlašuje přes internetový prohlížeč a přichází tak o mnoho vlastností a schopností, které nabízí využití emailového klienta.

Emailový klient je Váš pomocník pro správu elektronické pošty. Ihned Vás na ploše informuje o přijetí emailu, dokáže Vás včas upozornit, že se blíží pro Vás důležité datum, kterým je například výročí svatby, vztahu nebo blížící se narozeniny jednoho z příslušníků rodiny. Je to takový Váš pomocník při správě emailů a zároveň se stává Vaším osobním elektronickým diářem. Díky tomu, nemusíte mít stále otevřen internetový prohlížeč s načtenou stránkou vašich mailů.

Z většího počtu těchto programů jsme vybrali 4 nejpoužívanější. První je součástí operačního systému Windows XP a starších a jmenuje se Outlook Express. Spustíme program Outlook Express. Po načtení programu se Vám zobrazí okno, kde je v horní části uvedena nabídka. Nahoře v menu Nástroje klikneme na Účty.

2. Objeví se nové okno, ve kterém jsou v horní části záložky. Přepneme se, pokud tam již nejsme, na záložku Pošta. Uprostřed je bílá plocha, kde jsou aktuální účty. Měla by být nyní prázdná. Napravo od bílého obdélníku jsou tlačítka. Klikneme na tlačítko Přidat a zvolíme možnost Pošta.

3. V další fázi nás již program začne provázet nastavením účtu. Nyní je potřeba zvolit si Zobrazované jméno (Obr. 3). Toto jméno se bude objevovat jako odesílatel. Můžete si tam vložit své jméno nebo jakoukoliv přezdívku, podle které Vás ostatní poznají. Po zvolení jména klikneme na tlačítko Další.

4. Nyní zvolíme svoji emailovou adresu, kterou chcete svázat s tímto programem.

5. V dalším okně již nastavujeme servery pro příjem a odesílání pošty (Obr. 5). Server pro příjem pošty musíme nejdříve správně zvolit. Při volbě POP3 se Vám stáhnou všechny emaily do programu a můžete s nimi pracovat. To znamená, že s nimi fyzicky pracujete a tyto akce se Vám projeví i po přihlášení do schránky přes webový prohlížeč. Naproti tomu IMAP s nimi pracuje na vzdáleném serveru. Vřele bych Vám doporučil POP3, protože nedojde k zahlcení a nemusíte nutně navštěvovat schránku přes internetový prohlížeč. Po zvolení typu serveru vyplníme Server příchozí pošty. Tedy napíšeme tam adresu, na které se server nachází. Níže jsou uvedeny adresy jednotlivých serverů. Seznam – pop3.seznam.cz, Centrum – pop3.centrum.cz, Gmail – pop.gmail.com Popřípadě jinou adresu, kterou najdete na Internetu. Tedy například mám email na atlas.cz . Napíšu do vyhledávače: pop3 atlas.cz a najde mi to přesnou adresu mého pop3 serveru.

Nastavení adresy SMTP serveru, který je určen pro odesílání, musíte použít následující: smtp.dkm.cz

Pokud máme již všechno zvoleno a napsáno, klikneme na tlačítko “Další”.

6. Nyní budeme vyzváni pro zadání přihlašovacích údajů (Obr. 6). Jako název účtu napište své přihlašovací jméno do schránky. Jako heslo použijete své heslo pro přístup do emailu. Poté klikněte na tlačítko Další.

7. Nyní jen “odklikáme” veškeré tabulky OK a jsme zase na úvodní obrazovce. Tam se v horní části nachází tlačítko Odeslat/Přijmout vše. Po kliknutí se nám stáhnou emaily do počítače. Zároveň uložené emaily pro odeslání budou odeslány.

8. Váš emailový klient Outlook Express je připraven pro používání.

MOZILLA THUNDERBIRD

Tento program je možné si bezplatně stáhnout ze stránek výrobce www.mozilla.cz . Jeho nastavení si popíšeme níže. Jedná se o verzi 3.x.x. Nainstalujte program a spusťte ho.

1. Na úvodní obrazovce se nás dotáže, zda chceme importovat data z jiných klientů. Jestli jste již využívali služeb Outlooku, importujte si nastavení a nemusíte nic nastavovat. Pokud ne, zvolte “Nic neimportovat” (Obr. 1) a klikněte na “Další”.

2. Nyní jsme vyzvání pro zadání Jména, emailu a hesla. Jméno je položka, která se bude zobrazovat příjemcům Vaší zprávy. Email je Váš aktuální emailový účet a heslo je heslo pro vstup do tohoto účtu (Obr. 2) a klikněte na “Pokračovat”.

3. Nyní si Thunderbird zkontroluje sám ze své databáze adresu serverů pro příjem a odesílání pošty (Obr. 3). V tomto případě budeme stejně nuceni zadat smtp serveru ručně. Počkáme, až načte příslušná data a zvolíme tlačítko “Vytvořit účet”.

4. Na další obrazovce zvolíme položku “Uvědomuji si rizika” a klikneme na tlačítko “Vytvořit účet”. Tento smtp server pak přepíšeme na náš vlastní.

5. Dojde k ověření dat a vytvoříme účet. Nyní jsme zpět na úvodní obrazovce, kde zvolíme nahoře “Nástroje” a “Nastavení účtu”…

6. V tomto okně se vlevo přepneme na volbu “Server odchozí pošty (SMTP)”, označíme si náš účet a klikneme na tlačítko “Upravit”

7. Jméno serveru smažeme a necháme prázdné. Do adresy napíšeme: smtp.dkm.cz. . Potvrdíme OK a náš klient je nastavený.

WINDOWS LIVE MAIL

1. Spusťte si program Windows Live Mail. Na úvodní obrazovce Vám buď přímo vyskočí okno pro vytvoření nového emailového účtu nebo klikněte vpravo na modrý text “Přidat emailový účet”

2. Do položky “E-mailová adresa” napište svůj email, který chcete s tímto programem svázat. “Heslo” je pro přístup k tomuto Vašemu účtu. Do zobrazovaného jména si napište své jméno nebo svoji přezdívku, podle kterého Vás ostatní poznají. Nakonec zaškrtněte dole možnost “Ručně konfigurovat nastavení serveru pro e-mailový účet” (Obr. 2) a klikněte na tlačítko “Další”.

3. Zvolíme Typ serveru příchozí pošty jako POP3. Příchozí server bude adresa mého pop3 serveru. Seznam – pop3.seznam.cz Centrum – pop3.centrum.cz Gmail – pop.gmail.com Atd. Přihlašovací ID bude stejné jako Vaše přihlašovací jméno do emailové schránky.

Nyní vyplňte odchozí server: smtp.dkm.cz a klikněte na tlačítko další.

4. Nyní jste již vytvořili svůj účet. Nyní ho synchronizujeme s Vaší schránkou. Na úvodní obrazovce klikněte nahoře na tlačítko “Synchronizovat”. Pokud kliknete přímo na něj, dojde k vypisování informací úplně vpravo dole. Jste informováni o průběhu. Pokud kliknete na šipku vedle “Synchronizovat”, objeví se nabídka, co chcete provést. Můžete si tam zvolit svůj účet, synchronizovat jen jednu složku ve schránce apod.

ztext8

tarif 8

Komunikační technologie budoucnosti