Bytový dům
NET arena

Bytový dům

Profesionální společné satelitní rozvody pro bytové domy

Profesionální strukturované satelitní rozvody zpříjemní užívání služeb poskytovatelů satelitních televizí, kteří jsou podstatně levnější než poskytovatelé kabelových televizí. Mnohonásobně zvýší každému obyvateli domu možnost výběru poskytovatele ze všech, kteří jsou na českém trhu a také se jejich programová nabídka rozroste o stovky volně dostupných programů.Zkrášlete a zatraktivněte svůj dům odstraněním všech nevzhledných parabol rozesetých po Vašem domě sloučením do jedné jediné.

 
Společný satelitní rozvod

Přijímané družice

Astra 23,5°E (Skylink)
Astra 19,2°E (volné)
Thor 1,0°W (Freesat, Digi)

Poskytovatelé:

Buďte svobodní a nezávislí

Nejen, že získáte svobodnou možnost výběru poskytovatele spolu s jeho programovou nabídkou, ale navíc budete moci přijímat volně dostupné programy na všech třech družicích ze všech koutů světa.

 

 

 

A) Pro co nejkvalitnější příjem signálu na který nemá vliv bouřka a další povětrnostní podmínky je použita speciální satelitní anténa s dvojitým odrazem TOROIDAL. Ta zajistí příjem všech družic v jednom místě bez ohledu na jejich pozice.

B) Rozvodné zařízení zajišťuje distribuci stejné intenzity signálu pomocí zesilovačů a koaxiálních kabelů do všech účastnických televizních zásuvek. Typ rozvodného zařízení se vždy volí dle počtu bytových jednotek a typu televizních rozvodů.

 

C) Televizní rozvod je realizován koaxiálním kabelem. Díky přepínači signálu, který má také tu funkci, že slučuje satelitní a televizní signál, vede k zásuvce v pokoji pouze jeden kabel.

D) Společný rozvod je realizován koaxiálními kabely. Velikou výhodou a obrovskou finanční úsporou je možnost využít stávajících televizních rozvodů a pomocí doplňkových zesilovačů zajistit, že každá bytová jednotka bude disponovat stejnou a dostačující úrovní přijímaného signálu.Pro co nejkvalitnější příjem signálu na který nemá vliv bouřka a další povětrnostní podmínky je použita speciální satelitní anténa s dvojitým odrazem TOROIDAL. Ta zajistí příjem všech družic v jednom místě bez ohledu na jejich pozice.

Rozvodné zařízení zajišťuje distribuci stejné intenzity signálu pomocí zesilovačů a koaxiálních kabelů do všech účastnických televizních zásuvek. Typ rozvodného zařízení se vždy volí dle počtu bytových jednotek a typu televizních rozvodů.

Společný rozvod je realizován koaxiálními kabely. Velikou výhodou a obrovskou finanční úsporou je možnost využít stávajících televizních rozvodů a pomocí doplňkových zesilovačů zajistit, že každá bytová jednotka bude disponovat stejnou a dostačující úrovní přijímaného signálu.

Televizní zásuvka je koncovým bodem televizních rozvodů. Dále je již na uživateli kudy a jak povede televizní signál po bytě. Do televizní zásuvky je přiveden jediný koaxiální kabel, ve kterém „teče“ díky rozvodnému zařízení satelitní, televizní i rozhlasový signál zároveň. Zásuvka pak signál sama rozdělí.
Schémata typů televizních rozvodů v bytových domech

Svislý rozvod

Převažující způsob řazení účastnických zásuvek u starších společných antén. Je nejlevnějším řešením, vložný útlum je ve srovnání s ostatními variantami nejmenší. Vážným problémem jsou ale neodborné zásahy do stoupacích vedení prováděné uživateli bytů (výměna zásuvky, přestavby bytů, instalace dalších zásuvek), které téměř vždy zhorší funkci ostatním.

 

Vodorovný rozvod

V základním uspořádání jsou ve svislém vedení zařazeny odbočovače, ze kterých se signál přivádí k vodorovně řazeným účastnickým zásuvkám. Používal se ve starých, již obydlených domech, kde svislé vedení procházelo schodišťovým prostorem a na poschodích se odbočovalo k bytům. Počet odbočení je omezen stejně jako počet sériově řazených zásuvek.

 

Hvězdicový rozvod

U starších společných antén se hvězdicový rozvod nepoužíval. Nebyly k dispozici kvalitní koaxiální kabely s malým vnějším průměrem a rozváděly se jen dva TV programy. Nyní se hvězdicové uspořádání projektuje pro nové domy, hotely a rodinné domky. Významnou předností je možnost individuální programové nabídky zařazením filtru do přípojného vedení. Zásah do účastnické zásuvky prakticky neovlivní ostatní uživatele připojené k centrálnímu bodu.

ztext8

tarif 8

Komunikační technologie budoucnosti