Měření rychlosti
NET arena

Měření rychlosti připojení internetu

Pro nejpřesnější měření rychlosti internetu navštívte stránku www.speedtest.net. Po načtení dat stránky se v mapce zobrazí veliké tlačítko BEGIN TEST na které když kliknete, tak se měření samo automaticky spustí.

 

 

Po provedení testu Vám stránka zobrazí výsledky měření. PING znamená rychlost odezvy na server měřiče. DOWNLOAD SPEED znamená Vaši rychlost stahování a UPLOAD SPEED znamená Vaši rychlost odesílání dat do internetu. Tyto výsledky by měly korespondovat s Vámi placenou rychlostí internetu.

 

Nesmíme však zapomenout na to, že připojení je agregované. Znamená to, že rychlost sdílíte s více uživateli a při maximálním vytížení sítě se rychlost dělí mezi všechny. Je tedy možné, že ve špičce, kdy každý své připojení vytíží na 100% aktuální rychlost nedosáhne Vámi požadované. Používáme stupeň agregace 1:10, což znamená, že Vaše garantovaná rychlost neklesne pod 60% placené rychlosti. Pro lepší pochopení si výpočet provedeme na příkladu.

Platím si tarif GREEN s rychlostí 20 Mb/s za cenu 325 Kč s agregací 1:10.

Znamená to, že mohu stahovat data rychlostí 15Mb/s a odesílat data rychlostí 5Mb/s. Rychlost je rozdělena do dvou sekcí, které mi zabrání mísení mezi sebou. Takže při stahování dat nebudu mít omezeny další služby. Při malém vytížení sítě mohu tedy stahovat rychlostí 15Mb/s. V průběhu dne, jak se bude vytížení sítě měnit, se stane, že moje aktuální rychlost bude klesat. Při plném vytížení sítě budu tedy stahovat data rychlostí 9Mb/s a odesílat data rychlostí 3Mb/s, což je 60% placené rychlosti. K takovémuto výraznému snížení rychlosti však skoro vůbec nedochází. Používáním nových technologií a výstavbou nových bodů stále zvyšujeme kapacitu naší sítě.

Před kontaktováním technické podpory v případě reklamace rychlosti doporučujeme tento postup provést minimálně 3x. Měřič může být vytížen z důvodu velikého návalu uživatelů. V tom případě neprobíhá měření přesně.

Pokud při opakovaném měření zjistíte nízká čísla, proveďte měření ještě před svým routerem abyste vyloučil závadu tohoto zařízení. Při hovoru na technickou podporu se Vás technik na tento postup bude ptát a pokud jste tak neučinili budete na něj odkázáni.

 Když naměříte nízkou rychlost, bude to z těchto přícin:

1) Vadný router - tato zařízení mají svou životnost. Snížení správné funkčnosti routeru se právě projeví nížší rychlostí internetu a nebo jeho vypadáváním. Router se skládá podobně jako počítač ze základní desky, která obsahuje kondenzátory. Ty postupem času začínají vysychat a tento jev bývá nejčastější příčinou nižžší propustností dat, čili nížší rychlosti internetu.

POZOR: router je v podstatě malý počítač. Také běží na svém operačním systému. Ten se postupem času občas zasekne podobně jako Váš počítač a proto jej nezapoměňte čas od času restartovat (vypnout/zapnout).

 

2) Pohnutá anténa - nepřízeň počasí jako jsou prudký nárazový vítr, kroupy, návaly sněhu můžou mít za následek pootočení příjmací antény. Může jít jen o centimetry, ale i to má vliv na zhoršený příjem signálu internetu a tím pádem nižší rychlost. Při montáži internetu si proto intenzitu signálu zapisujeme abychom tento problém mohli diagnostikovat bez toho, aby technik lezl k Vám na střechu.

 

3) Vadný příjmací modem - pokud jste zjistili nízkou rychlost internetu a tento problém přetrvává i po všech výše zmiňovaných postupech jak tento problém odstranit či odhalit pak jediná možnost zůstává ve vadném příjmacím modemu. Díky naší dálkové správě můžeme problém lokalizovat a mnohdy i rovnou odstranit.

Kontrola IP adresy

Kontrola správného přidělení IP adresy

V síti PC arena každý klient obdrží IP adresu přidělenou automaticky. To znamená, že mu ji přidělí DHCP server příjmacího modemu. 

Tato funkce má několik výhod:

 

1) připojení libovolného počtu počítačů - nejste již vázani nutností mít ve svém počítači statickou IP adresu. Každému počítači bude přidělena automaticky.

 

2) žádné pamatování dlouhých čísel - když jste si IP adresu omylem vymazali, stratili ji nebo zapoměli, museli jste kontaktovat technickou podporu abyste se ji dozvěděli. Tohle již není nutné.

 

3) žádný konflikt adres - když jste do dvou počítačů zároveň napsali dvě stejné IP adresy vytvořil se konflikt IP adres a jeden počítač nefungoval. Tohle se již nestane. 

Nyní si ukážeme postup jak zkontrolovat, že máme správně přidělenou IP adresu


 - v pravo dole na spodní liště u hodin je ikonka malého monitoru. Na tuto ikonku klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku otevřít centrum síťových připojení a sdílení

- po tomto výběru se Vám na obrazovce objeví okno ve kterém v levém horním rohu zvolíte položku změnit nastavení adaptéru

 

- když se objeví tabulka s ikonami připojení klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu připojení k místní síti a zvolte položku stav ( je důležité aby u této ikony nebyl červený křížek, to by znamenalo, že síťová karta nedetekuje připojený kabel )

- když jsme zvolili položku stav objeví se nám tabulka s názvem připojení k místní síti-stav

- po zobrazení této tabulky zvolíme tlačítko podrobnosti, které zobrazí poslední tabulku podrobnosti síťového připojení

- pokud máme vyplněny řádky IPv4 adresa, Maska podsítě IPv4, Výchozí brána IPv4 a Server DNS IPv4 hodnotami začínajícími 192.168.x.x je vše v pořádku a IP adresu máme přidělenou správně.

- může se ovšem stát, že se nám zobrazí hodnoty jako na obrázku níže. To znamená, že jsme nedostali přidělenou IP adresu. V tomto případě vyzkoušejte datový kabel vytáhnout z počítače a zase jej tam zandat ( popřípadně restratujte počítač ).

 

Kontrola počítače

Je možné, že z nějakého důvodu Vám vstup do Internetu přes Váš webový prohlížeč nefunguje. Nemusí to nutně znamenat, že do Internetu nemáte přístup. Jednoduše to zkontrolujeme přes příkazový řádek v systému Windows.

Ten spustíte:

- klikem na tlačítko Start a do kolonky napíšete cmd a stisknete ENTER.

- objeví se černé okno do kterého napíšete: ping 77.75.76.3 a stisknete ENTER.


- Pokud jste dostali stejnou tabulku, znamená to, že je internetové připojení v pořádku. Jedná se tedy o chybu, která je způsobená Vaším počítačem.

- Pokud Vám to po stisknutí ENTERU psalo: Cílový hostitel nedostupný, Time out, Vypršel čas apod., znamená to, že do Internetu opravdu nemáte přístup.

 

- zkuste tedy restartovat naše zařízení, které je u Vás nainstalováno. 

 
- zkontrolujte, že zařízení svítí a kabely jsou řádně zapojeny.

ztext8

tarif 8

Komunikační technologie budoucnosti